Ορθοδοντική

 

 
 
 
 
Ο Ορθοδοντικός Κωνσταντίνος Τσουμής διατηρεί ιατρείο στη Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει πάσης φύσεως ορθοδοντικές θεραπείες σε παιδιά και ενήλικες.

Η Ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την μετακίνηση των δοντιών σε καινούργιες θέσεις, καλύτερες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για την αισθητική.
 
 
 
Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να γίνει με την ίδια ευκολία σε παιδιά και ενήλικες.

Στα παιδιά χρησιμοποιούμε συνήθως μεταλλικά σιδεράκια. Είναι τα πιο πρακτικά! Καθαρίζονται εύκολα, είναι μικρά και δεν ενοχλούν ενώ η θεραπεία γίνεται γρήγορα.
 
 
 
 
Στους ενήλικες και για καλύτερη αισθητική έχουμε πολλές επιλογές:
 
 
Διάφανα Σιδεράκια
 
 
 
Σιδεράκια στην πίσω πλευρά τα οποία λέγονται γλωσσικά ή και αόρατα
 
 
 
Διάφανοι Νάρθηκες