Περιστατικά

 

 
 
 
Πόσο καλά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα της ορθοδοντικής;

Δείτε παρακάτω ένα δείγμα από θεραπείες που έχω πραγματοποιήσει στο ιατρείο μου στη Θεσσαλονίκη.